δ-opioid receptor 选择性作動薬

製品コード 製品名 製品説明 Selective / Pan IC50 / Ki
S1139 ADL5859 HCl

ADL5859 HCl是一种δ-opioid receptor激动剂,Ki为0.8 nM,选择性作用于opioid receptor κ,μ,对hERG通道具有微弱的抑制活性。Phase 2。

Selective δ-opioid receptor, Ki: 0.8 nM